Austria

( 19/01/2013)


prawo-jazdy-austria


Cechy dokumentu

Wymiary

85 x 54 mm

Format

ID-1

Materiał

Poliwęglan, karta podobna do karty kredytowej

Kolor

Różowy

Cechy szczególne

W języku niemieckim


Zabezpieczenia

Kinegram (pasek)

Umiejscowienie

Na stronie 1

Wytłoczenia

Umiejscowienie

Na stronie 1

Zmienny obraz laserowy

Umiejscowienie

Na stronie 1

Farba optycznie zmienna

Umiejscowienie

Na stronie 2


Kategorie

Kategoria

Okres ważności

AM, A1, A2, A, B, BE

15 lat

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

do 60. roku życia: 5 lat; powyżej 60. roku życia: 2 lata

(F)


Kategorie krajowe

Kategoria krajowa

Opis kategorii krajowej

(F)

Ciągniki rolnicze i inne maszyny i pojazdy specjalne


Kierowcy zawodowi

Wydawany jest certyfikat kompetencji zawodowych

NIE

Na prawie jazdy wskazany jest kod 95

NIE