Chorwacja

( 01/07/2013)


prawo-jazdy-chorwacja


Cechy dokumentu

Wymiary

53,98 × 85,60 mm

Format

ID-1

Materiał

Poliwęglan

Kolor

Informacje niejawne

Cechy szczególne

Informacje niejawne


Kategorie

Kategoria

Okres ważności

AM, A1, A2, A, B, BE

10 lat

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

5 lat


Kategorie krajowe

Kategoria krajowa

Opis kategorii krajowej

F

Ciągniki z przyczepą lub bez przyczepy

G

Ciężki sprzęt

H

Tramwaje


Kody

Kody krajowe

Opis

100

Posiadacz prawa jazdy nie może prowadzić pojazdów o mocy przekraczającej 80 kW. Młodzi kierowcy nie mogą prowadzić pojazdów z prędkością ponad 80 km/h na drogach szybkiego ruchu, ponad 100 km/h na drogach przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów silnikowych oraz ponad 120 km/h na autostradzie.

101

Wyłącznie dla kategorii C, CE, D i DE

102

Dla osób, które posiadają jedynie prawo jazdy kategorii F lub G


Kierowcy zawodowi

Wydawany jest certyfikat kompetencji zawodowych

TAK

Na prawie jazdy wskazany jest kod 95

NIE