Czechy

( 19/01/2013)


prawo-jazdy-czechy


Cechy dokumentu

Wymiary

54 x 86 mm

Format

ID-1 (format karty kredytowej)

Materiał

Poliwęglan (karta z tworzywa sztucznego)

Kolor

Różowy


Zabezpieczenia

Gilosz i litery „CZ”

Umiejscowienie

Po obu stronach prawa jazdy

Szczegółowy opis

Relief wypukły

Metoda weryfikacji

Przez dotyk

image


Zmienny obraz

Umiejscowienie

W prawym dolnym rogu na przedniej stronie prawa jazdy

Szczegółowy opis

Zdjęcie posiadacza i numer prawa jazdy (taki sam jak w polu nr 5)

Metoda weryfikacji

Poruszanie dokumentem


image


Farba zmienna optycznie (OVI)

Umiejscowienie

W prawym górnym rogu na przedniej stronie prawa jazdy

Szczegółowy opis

Logo z literami „CZ”; farba zmieniająca kolor ze złotego na zielony

Metoda weryfikacji

Poruszanie dokumentem

image


Grawerunek laserowy

Umiejscowienie

Po obu stronach prawa jazdy

Szczegółowy opis

Dane osobowe, zdjęcie, podpis posiadacza i inne informacje w kolorze czarnym

Metoda weryfikacji

Specjalna niestandardowa czcionka


Kategorie

Kategoria

Okres ważności

AM, A1, A2, A, B1, B, BE,

T

10 lat

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

5 lat


Kategorie krajowe

Kategoria krajowa

Opis kategorii krajowej

T

Kategoria T uprawnia posiadacza do prowadzenia ciągników i maszyn samobieżnych, do których może być dołączana przyczepa. Prawo jazdy kategorii T może zostać wydane wyłącznie osobom w wieku powyżej 17 lat.


Kody

Kody krajowe

Opis

105

Inne ograniczenia związane ze zdrowiem

111

Prawo jazdy nie uprawnia do:


a) prowadzenia pojazdu w celach zarobkowych, w charakterze osoby zatrudnionej

b) prowadzenia pojazdu w celach zarobkowych, w charakterze osoby samozatrudnionej na podstawie specjalnych przepisów

c) prowadzenia pojazdu silnikowego w charakterze instruktora nauki jazdy.

115

Siłownik sprzęgła

160

Odstępstwo od wymogu dotyczącego wieku w przypadku pojazdów kategorii A1, A2 lub A dla posiadaczy licencji sportu samochodowego przyznawanej jedynie w celu prowadzania pojazdu w zawodach sportowych


172

Ograniczenie zakresu kategorii A - prawo jazdy uprawnia

wyłącznie do prowadzenia zmotoryzowanych wózków inwalidzkich.

175

Prawo jazdy zakazuje jedynie prowadzenia pojazdów kategorii D do celów publicznego transportu pasażerskiego.

185

Tylko dla kierowców poniżej 21. roku życia w przypadku pojazdów kategorii C i dla kierowców poniżej 24. roku życia w przypadku pojazdów kategorii D

199

Okres próbny warunkowego zwolnienia z danego zakazu


Kierowcy zawodowi

Wydawany jest certyfikat kompetencji zawodowych

TAK

Na prawie jazdy wskazany jest kod 95

NIE