Dania

( 19/01/2013)


prawo-jazdy-dania


Cechy dokumentu

Wymiary

86 x 54 mm

Format

2 strony

Materiał

Karta z tworzywa sztucznego

Kolor

Różowy i beżowy


Zabezpieczenia

Pieczęć UV

Umiejscowienie

Na całej powierzchni karty, na odwrocie i na przedniej stronie

Metoda weryfikacji

Lampa UV, długość fali 365 nm

image image


Nadruk

Umiejscowienie

Pośrodku na odwrocie prawa jazdy

Metoda weryfikacji

Widoczny w oświetleniu kątowym

image


Hologram (kinegram)

Umiejscowienie

Na odwrocie prawa jazdy; zachodzi na zdjęcie posiadacza.

Szczegółowy opis

Zmieniające się motywy

Metoda weryfikacji

Poprzez obracanie lub przechylanie prawa jazdy

image image


Farba zmienna optycznie (OVI)

Umiejscowienie

Na odwrocie w prawym dolnym rogu

Szczegółowy opis

Para łabędzi; kolor zmienia się z czerwonego na zielony.

Metoda weryfikacji

Poprzez przechylanie prawa jazdy

image image


Element zmienny optycznie (CLI)

Umiejscowienie

Na odwrocie w prawym górnym rogu

Szczegółowy opis

Zdjęcie i data urodzenia

Metoda weryfikacji

Poprzez przechylanie prawa jazdy


image image


Farba zmienna optycznie (OVI)

Umiejscowienie

Na przedniej stronie w lewym dolnym rogu

Szczegółowy opis

Samochód; zmienia kolor z zielonego na niebieski.

Metoda weryfikacji

Poprzez przechylanie prawa jazdy

image image


Kategorie

Kategoria

Okres ważności

A, B, BE

do 70. roku życia: 15 lat; osoby w wieku 70 lat: 4 lata; osoby w wieku 71 lat: 3 lata;

od 72. do 79. roku życia: 2 lata;


powyżej 80. roku życia: 1 rok

C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE

do 70. roku życia: 5 lat; osoby w wieku 70 lat: 4 lata; osoby w wieku 71 lat: 3 lata;

od 72. do 79. roku życia: 2 lata;


powyżej 80. roku życia: 1 rok


Kategorie krajowe

Kategoria krajowa

Opis kategorii krajowej

T/M

Ciągniki/sprzęt o napędzie silnikowym


Kody

Kody krajowe

Opis

100

Posiadacze są uprawnieni do prowadzenia motocykli wyłącznie bez wózka bocznego.

125

Posiadacze są uprawnieni do prowadzenia tylko motocykli trzykołowych.

150

Podczas prowadzenia pojazdów kategorii C, C/E, D i D/E do celów zarobkowego przewozu osób i w związku z pracą w charakterze instruktora jazdy posiadacze muszą nosić okulary lub soczewki kontaktowe


200

Posiadacze są uprawnieni do prowadzenia ciągników/sprzętu o

napędzie silnikowym.

225

Posiadacz jest uprawniony jedynie do prowadzenia ciągników w związku z działalnością określoną w pkt 74 duńskiej ustawy o ruchu drogowym.

250

Posiadacze odbyli kurs udzielania pierwszej pomocy.

400

Posiadacze mogą zajmować się zarobkowym przewozem osób pojazdami kategorii B.

425

Posiadacze mogą zajmować się zarobkowym przewozem osób pojazdami kategorii D.

450

Posiadacze mogą zajmować się zarobkowym przewozem osób pojazdami kategorii B i D.

500

Posiadacze mogą wykonywać działalność w charakterze instruktora nauki jazdy pojazdami kategorii A.

525

Posiadacze mogą wykonywać działalność jako instruktor nauki jazdy pojazdami kategorii B.

550

Posiadacze mogą wykonywać działalność w charakterze instruktora nauki jazdy pojazdami kategorii B, B/E, C, C/E, D oraz D/E.


Kierowcy zawodowi

Wydawany jest certyfikat kompetencji zawodowych

TAK

Na prawie jazdy wskazany jest kod 95

NIE