Francja

( 19/09/2013)


prawo-jazdy-francja


Cechy dokumentu

Wymiary

85,60 x 53,98 mm

Format

ISO / IEC 7810ID-1

Materiał

Poliwęglan i PEC


Zabezpieczenia

Farba zmienna optycznie (OVI)

Umiejscowienie

Na odwrocie prawa jazdy

Szczegółowy opis

Napis zmienia barwę z czerwonej do na purpurową w zależności od kąta patrzenia.

Mikrodruk

Umiejscowienie

Na przedniej stronie na dole / strefa odczytu maszynowego (MRZ)

Szczegółowy opis

Mikrodruk między strefą odczytu maszynowego (MRZ) a polem z datą

Powtórzony wizerunek posiadacza prawa jazdy

Umiejscowienie

Na przedniej stronie; nakłada się na dane osobowe.

Szczegółowy opis

Przezroczysta kopia zdjęcia posiadacza prawa jazdy

Metoda weryfikacji

Powtórzony wizerunek musi być taki sam jak główne zdjęcie posiadacza prawa jazdy i mały powtórzony wizerunek wewnątrz elementu zmiennego optycznie (MLI). Należy sprawdzić, czy nie został uszkodzony. Pod nim wygrawerowano laserowo główne dane osobowe.

Przezroczyste brzegi

Umiejscowienie

Na krawędziach prawa jazdy

Szczegółowy opis

Prawo jazdy ma przejrzyste krawędzie (o szerokości od 2 do 3 mm), ponieważ jest pokryte przezroczystą warstwą z poliwęglanu o wymiarach ID1.

Metoda weryfikacji

Należy sprawdzić, czy zewnętrzne krawędzie prawa jazdy są przezroczyste. Na krawędziach znajduje się data urodzenia i mikrodruk z napisem „République française”.


Wygrawerowany mikroprocesor

Umiejscowienie

Na odwrocie prawa jazdy

Szczegółowy opis

Grawerunek w miedzi nałożony na mikroprocesor i przedstawiający postać Marianny.

Metoda weryfikacji

Należy sprawdzić obecność grawerunku.

„Obca” czcionka

Umiejscowienie

Na przedniej stronie prawa jazdy, w polach z imieniem i nazwiskiem posiadacza

Szczegółowy opis

Przed imieniem i nazwiskiem posiadacza oraz po nich umieszczono specjalny rodzaj czcionki, aby uniemożliwić dodanie kolejnej litery.

Metoda weryfikacji

Należy sprawdzić obecność czcionki.

MLI: zmienny obraz laserowy

Umiejscowienie

Na przedniej stronie w prawym dolnym rogu

Szczegółowy opis

Przy poruszaniu kartą wizerunek posiadacza zmienia się w datę ważności prawa jazdy. Należy sprawdzić, czy zdjęcie i data ważności są takie same jak główne zdjęcie posiadacza i data w polu 4b.

Metoda weryfikacji

Poruszanie prawem jazdy. Należy sprawdzić, czy zdjęcie i data ważności są takie same jak główne zdjęcie posiadacza i data w polu 4b.

DID®: dyfrakcyjny element identyfikacyjny

Umiejscowienie

Na przedniej stronie prawa jazdy; zachodzi na zdjęcie posiadacza.

Szczegółowy opis

Przejrzysty element częściowo zachodzący na zdjęcie posiadacza: przy obrocie o 90° zmienia barwę, a kontury mapy Francji zmieniają się w wizerunek Marianny.

Metoda weryfikacji

Przez poruszanie kartą na boki kontury mapy Francji zmieniają się w wizerunek Marianny. Przy obrocie o 90° kolor koła zewnętrznego i gwiazd zmienia się z żółtego w jasnoczerwony.


Kategorie

Kategoria

Okres ważności

A1, A2, A, B, B1

15 lata;

BE, C, CE, C1, C1E

Do 60. roku życia: 5 lat;


od 60. do 76. roku życia: 2 lata;


powyżej 76. roku życia: 1 rok

D1, D, D1E, DE

Do 60. roku życia: 5 lat;


powyżej 60. roku życia: 1 rok


Kody

Kody krajowe

Opis

101

C: ograniczone do pojazdów o masie 7.5 t w przypadku kierowców poniżej 21. roku życia

102

CE: ograniczone do pojazdów o masie 7.5 t w przypadku kierowców poniżej 21. roku życia

103

D: ograniczone do krajowych przewozów pasażerskich na trasach do 50 km w przypadku kierowców w wieku poniżej 23 lat, którzy uzyskali prawo jazdy w ramach przyspieszonego szkolenia

106

Okres próbny

107

Wszystkie kategorie: blokada alkoholowa

108

AM: ograniczone do pojazdów dwu- lub trójkołowych w przypadku posiadaczy prawa jazdy kategorii AM w wieku poniżej

16. roku życia

109

AM: ograniczone do lekkich pojazdów czterokołowych kategorii

AM

110

Nie uprawnia do prowadzenia pojazdów kategorii D, które wchodzą w zakres dyrektywy 2003/59/WE.

111

Kategoria A ograniczona do motocykli o maksymalnej mocy wyjściowej 35 kW i o stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,2 kW/kg


Kierowcy zawodowi

Wydawany jest certyfikat kompetencji zawodowych

TAK

Na prawie jazdy wskazany jest kod 95

NIE