Grecja

( 19/01/2013)


prawo-jazdy-grecja


Cechy dokumentu

Wymiary

85,6 x 54 mm

Format

ID-1

Materiał

Karta z tworzywa sztucznego

Kolor

Różowy

Cechy szczególne

Spełnia międzynarodowe standardy jakości (ISO) oraz wszystkie wymagania techniczne określone w załączniku 1 do dyrektywy 2006/126/WE.


Zabezpieczenia

Hologram zabezpieczający

Umiejscowienie

W lewym rogu na przedniej stronie oraz na odwrocie

Nadruk

Umiejscowienie

Po obu stronach prawa jazdy

Szczegółowy opis

Nadruk widoczny w promieniowaniu UV

Farba zmienna optycznie (OVI)

Szczegółowy opis

Wszystkie litery są wydrukowane farbą zmienną optycznie (OVI) techniką mikrodruku na tle zabezpieczającym.


Kategorie

Kategoria

Okres ważności

AM, A1, A2, A, B, B1, BE

Do 65. roku życia: 15 lat;


od 65. do 80. roku życia: 3 lata;


powyżej 80. roku życia: 2 lata

C1, C, D1, D, C1Ε, CE, D1E, D

5 lat;


od 65. do 80. roku życia: 3 lata;


powyżej 80. roku życia: 2 lata


Kody

Kody krajowe

Opis

Kody UE

103

Widzenie jednooczne

01.05

105

Upośledzenie słuchu

106

Ograniczona możliwość przedłużenia okresu ważności prawa jazdy grupy kategorii II ze względów medycznych

107

Czasowe ograniczenie, ze względów medycznych, dotyczące ważności administracyjnej prawa jazdy

110

Wymienione prawo jazdy wydane przez siły zbrojne

116

Prawo jazdy uprawnia do kierowania mniejszą liczbą kategorii pojazdów niż poprzednie prawo jazdy.

120

Zakaz wykonywania zawodów, które wymagają posiadania prawa jazdy kategorii C, CE, D lub DE

01.05


Kierowcy zawodowi

Wydawany jest certyfikat kompetencji zawodowych

NIE

Na prawie jazdy wskazany jest kod 95

NIE