Łotwa

( 01/01/2013)


prawo-jazdy-lotwa


Cechy dokumentu

Wymiary

86 x 55 mm

Format

Karta z tworzywa sztucznego

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Różowy jako kolor podstawowy, niebieski, zielony


Zabezpieczenia

Hologram (Kinegram®)

Umiejscowienie

Z przodu po lewej stronie

Szczegółowy opis

Półprzezroczysty element dyfrakcyjny optycznie zmienny Kinegram®, który zachodzi na zdjęcie posiadacza prawa jazdy i w którym wykorzystane zostały elementy małego godła Republiki Łotewskiej.

Metoda weryfikacji

Wzrokowa oraz przez poruszanie dokumentem

Tło w cienkie kreski (wzór giloszowy)

Umiejscowienie

Na przedniej stronie i na odwrocie, na całym dokumencie

Szczegółowy opis

Zabezpieczający wzór tła w cienkie kreski uzyskano przy użyciu druku irysowego w kilku barwach, przy czym pozytywowy i negatywowy druk giloszowy układa się w zawiłe wzory.

Metoda weryfikacji

Wzrokowa

Farba ultrafioletowa

Umiejscowienie

Pośrodku na przedniej stronie i na odwrocie

Szczegółowy opis

Niewidoczne, ukryte zabezpieczenie przed podrabianiem, które staje się widoczne w promieniowaniu UV. W świetle ultrafioletowym na przedniej stronie prawa jazdy pojawiają się kontury liter „LV”, a na odwrocie figurują symbole pojazdów tworzące wzór w tle w kształcie koła.

Metoda weryfikacji

Widoczne w świetle lampy ultrafioletowej


Wyczuwalny w dotyku grawerunek laserowy

Umiejscowienie

Na przedniej stronie prawa jazdy

Szczegółowy opis

Wyczuwalny w dotyku grawerunek laserowy nazwiska posiadacza i numeru prawa jazdy

Metoda weryfikacji

Przez dotyk

Zachodzenie na siebie danych

Umiejscowienie

Na przedniej stronie prawa jazdy

Szczegółowy opis

W miejscu, w którym znajduje się zdjęcie posiadacza prawa jazdy, druk chroniący przed podrabianiem i zdjęcie zachodzą na siebie.

Metoda weryfikacji

Wzrokowa

Mikrodruk

Umiejscowienie

Na przedniej stronie i na odwrocie prawa jazdy

Szczegółowy opis

Napisy mikrodrukiem: „LATVIJAS REPUBLIKA”, „DRIVING LICENCE” i

„PERMIS DE CONDUIRE”

Metoda weryfikacji

Przy pomocy szkła powiększającego

Farba optycznie zmienna

Umiejscowienie

Po lewej stronie na odwrocie prawa jazdy

Szczegółowy opis

Kontur kraju wydrukowany farbą optycznie zmienną (OVI ®), która zmienia kolor w zależności od kąta patrzenia

Metoda weryfikacji

Wzrokowa oraz przez poruszanie dokumentem

Zmieniona czcionka

Umiejscowienie

Na przedniej stronie prawa jazdy

Szczegółowy opis

Zmieniona czcionka to zabezpieczenie polegające na nieznacznej modyfikacji czcionki, które jest widoczne, choć trudno je dostrzec.

Metoda weryfikacji

Wzrokowa


Pozytywowa struktura powierzchni

Umiejscowienie

Na przedniej stronie prawa jazdy po prawej

Szczegółowy opis

Kontury liter „CSDD”, które można wyczuć przez dotyk

Metoda weryfikacji

Przez dotyk

MAGIC-ID®

Umiejscowienie

W prawym rogu na przedniej stronie prawa jazdy

Szczegółowy opis

Litery „LV” zmieniające wygląd przy zmianie kąta widzenia

Metoda weryfikacji

Wzrokowa oraz przez poruszanie prawem jazdy

Wygrawerowany zmienny obraz laserowy

Umiejscowienie

W prawym rogu na przedniej stronie prawa jazdy

Szczegółowy opis

Wygrawerowany zmienny obraz laserowy obejmuje zdjęcie posiadacza prawa jazdy i datę urodzenia

Metoda weryfikacji

Wzrokowa oraz przez poruszanie prawem jazdy


Kategorie

Kategoria

Okres ważności

AM, A1, A, B1, B,


BE

10 lat

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE,

(TRAM), (TROL)

5 lat


Kody

Kody krajowe

Opis

100

Uprawnia posiadacza kategorii TRAM lub TROL do kierowania pojazdami kategorii D1 lub D w terenie zabudowanym.


Kierowcy zawodowi

Wydawany jest certyfikat kompetencji zawodowych

NIE

Na prawie jazdy wskazany jest kod 95

NIE