Słowacja

( 19/01/2013)


prawo-jazdy-słowacja


Cechy dokumentu

Wymiary

54 x 86 mm

Format

ID-1

Materiał

Wielowarstwowy poliwęglan

Kolor

Różowy

Cechy szczególne

Prawo jazdy wydawane od 19/01/2013 r. zgodnie z dyrektywą 2006/126/WE w sprawie praw jazdy


Zabezpieczenia

Zabezpieczający wzór giloszowy w tle

Umiejscowienie

Na przedniej stronie i na odwrocie prawa jazdy

Szczegółowy opis

W tle widnieje zabezpieczający wzór giloszowy z grafiką w kształcie rybich łusek i elementami zabezpieczającymi przed kopiowaniem.

Metoda weryfikacji

Szkło powiększające

image


Mikrodruk pozytywowy

Umiejscowienie

Na przedniej stronie prawa jazdy

Szczegółowy opis

Małe litery wydrukowane drukiem pozytywowym, widoczne gołym okiem jako linia; powtarzający się napis „Slovenská republika” można odczytać tylko przez szkło powiększające.

Metoda weryfikacji

Szkło powiększające


image


Farba zmienna optycznie (OVI)

Umiejscowienie

Na przedniej stronie prawa jazdy

Szczegółowy opis

Motyw mapy Słowacji wydrukowany jest specjalną farbą, która zmienia barwę (z fioletowej na zieloną) w zależności od kąta patrzenia.

Metoda weryfikacji

Lampa UV

image image


Przezroczysty, zmienny optycznie element Kinegram® Patch

Umiejscowienie

Na przedniej stronie prawa jazdy

Szczegółowy opis

Przezroczysty, optycznie zmienny element częściowo zachodzi na zdjęcie posiadacza. Element składa się z wzoru liścia lipy, narodowego godła Republiki Słowacji oraz napisu „VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA”. Charakteryzują go efekty kinetyczne i barwne.

Metoda weryfikacji

Wzrokowa, przy świetle padającym z góry lub pod kątem


image


Holograficzna nić zabezpieczająca

Umiejscowienie

Na odwrocie prawa jazdy

Szczegółowy opis

Metalizowana holograficzna nić zabezpieczająca jest umieszczona na prawie jazdy w linii pionowej. Nić zabezpieczająca posiada niemetalizowane powierzchnie, które zawierają mikrodruk i wzór w kształcie liścia lipy.

Metoda weryfikacji

Wzrokowa, przy świetle padającym z góry lub pod kątem


image


Ultrafioletowe elementy graficzne

Ultrafioletowe elementy graficzne

Umiejscowienie Na przedniej stronie prawa jazdy

image

Szczegółowy opis Elementy graficzne widoczne tylko w promieniowaniu UV. Elementy są w dwóch barwach - jedna przechodzi płynnie w drugą.


image

Metoda weryfikacji Lampa UV


image


Ultrafioletowe elementy graficzne

Ultrafioletowe elementy graficzne

Umiejscowienie Na odwrocie prawa jazdy

image

Szczegółowy opis Elementy graficzne widoczne tylko w promieniowaniu UV. Elementy są w dwóch barwach - jedna przechodzi płynnie w drugą.


image

Metoda weryfikacji Lampa UV


image


Kategorie

Kategoria

Okres ważności

AM, A1, A2, A, B1, B, BE,

(T)

Do 65. roku życia: 15 lat; powyżej 65. roku życia: 5 lat

C1, C1E, C,


CE, D1, D1E, D, E,

5 lat


Kategorie krajowe

Kategoria krajowa

Opis kategorii krajowej

(T)

Ciągniki rolnicze i leśne oraz inne specjalne pojazdy silnikowe; pojazdy silnikowe tej kategorii mogą ciągnąć przyczepę.


Kody

Kody krajowe

Opis

500.

Okresowe badania lekarskie zgodnie z pkt 86 ust. 2 lit. c) ustawy nr 8/2009 o ruchu drogowym

600.

Okresowe badania psychologiczne zgodnie z pkt 88 ust. 4 ustawy nr 8/2009 o ruchu drogowym

600.01

Jazda tylko za dnia (po kodzie podane są godziny w formacie 00.00-00.00)

600.02

Jazda tylko w promieniu … km od miejsca zamieszkania posiadacza prawa jazdy lub tylko w obrębie miasta/regionu … (po kodzie podana jest liczba kilometrów lub nazwa miasta/regionu)

600.03

Jazda bez pasażerów

600.04

Maksymalna prędkość jazdy ograniczona do ... km/h (po kodzie podana jest liczba)

600.05

Prowadzenie pojazdu dozwolone wyłącznie, jeżeli pasażer posiada prawo jazdy

600.06

Bez przyczepy


600.07

Niedozwolona jazda po autostradach i drogach ekspresowych

600.08

Niedozwolona jazda po drogach pierwszej kategorii

600.09

Niedozwolony transport towarów niebezpiecznych

600,10

Niedozwolone prowadzenie uprzywilejowanych pojazdów silnikowych

-0

Kody od 600. do 600.10 są ważne dla kierowcy tylko na podstawie pkt 88 ust. 4 lub 6 ustawy nr 8/2009 o ruchu drogowym (kod „- 0” dodaje się do każdego kodu od 600 do 600.10)

-0

Kody od 600. do 600.08 są ważne dla kierowcy tylko na podstawie pkt 88 ust. 4 lub 6 ustawy nr 8/2009 o ruchu drogowym (kod „- 0” dodaje się do każdego kodu od 600 do 600.08)


Kierowcy zawodowi

Wydawany jest certyfikat kompetencji zawodowych

TAK

Na prawie jazdy wskazany jest kod 95

NIE


Informacje dodatkowe

Termin ważności każdej kategorii prawa jazdy może wynosić mniej niż 15 lub 5 lat.


Na Słowacji kierowcy, do których ma zastosowanie dyrektywa 2003/59/WE, otrzymują certyfikat kompetencji zawodowych oraz kartę kwalifikacji kierowcy z kodem 95. Dokumenty takie mogą być wydawane posiadaczom prawa jazdy typu SK3. Alternatywnie na prawie jazdy typu SK3 może znajdować się wzmianka o kodzie 95.