Szwecja

( 19/01/2013)


prawo-jazdy-szwecja


Cechy dokumentu

Wymiary

85,60 x 53,98 mm

Format

ID-1

Materiał

Poliwęglan

Kolor

Różowy


Zabezpieczenia

Farba zmienna optycznie (OVI)

Umiejscowienie

W lewym dolnym rogu na odwrocie prawa jazdy

Szczegółowy opis

Logo Transportstyrelsen (szwedzka Agencja Transportu), którego kolor przechodzi z zielonego w niebieski.

Metoda weryfikacji

Oglądanie prawa jazdy pod różnymi kątami w świetle dziennym

image


Kategorie

Kategoria

Okres ważności

AM, A1, A2, A, B, BE

10 lat

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

5 lat


Kody

Kody krajowe

Opis

100

Okres próbny (podana data końca okresu próbnego)

101

Niedozwolone prowadzenie pojazdów w charakterze kierowcy zawodowego

102

Ograniczone do prowadzenia pojazdów co najmniej 3-kołowych

103

Nie uprawnia do zawodowego przewozu pasażerów.

107

Ograniczone do pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową

108

Przewóz pasażerów autobusem jest dozwolony od wieku 20 lat. Tego rodzaju przewóz jest również dozwolony od wieku 18 lat, jeśli pojazd jest:


- prowadzony bez pasażerów lub


- wykorzystywany do przewozu pasażerów na linii komunikacyjnej, o ile długość tej linii nie przekracza 50 km.

109

Przewóz pasażerów autobusem jest dozwolony od wieku 23 lat. Tego rodzaju przewóz jest również dozwolony od wieku 21 lat, jeśli pojazd jest wykorzystywany do przewozu pasażerów na linii komunikacyjnej, o ile linia ta nie jest dłuższa niż 50 km.


Kierowcy zawodowi

Wydawany jest certyfikat kompetencji zawodowych

TAK

Na prawie jazdy wskazany jest kod 95

NIE