Węgry

( 19/01/2013)


prawo-jazdy-węgry


Cechy dokumentu

Wymiary

85,6 x 53,98 mm

Format

ID-1

Materiał

Poliwęglan

Kolor

Różowy


Zabezpieczenia

Element zmienny optycznie

Umiejscowienie

Na przedniej stronie w lewym dolnym rogu

Szczegółowy opis

Obraz zmienny optycznie z literą negatywową „H” w środku

Metoda weryfikacji

Poruszanie dokumentem

Mikrodruk

Umiejscowienie

Środkowa część na przedniej stronie

Szczegółowy opis

Bez powiększenia zminiaturyzowany tekst wygląda jak linia. Zabezpieczenie to ma utrudnić podrobienie elementu graficznego i umożliwia rozpoznanie podrobionych kolorowych kopii.

Metoda weryfikacji

Powiększenie

Przezroczysty DOVID (element dyfrakcyjny zmienny optycznie)

Umiejscowienie

Na przedniej stronie po lewej; częściowo zachodzi na zdjęcie i dane.

Szczegółowy opis

Zawiera niepowtarzalne elementy dyfrakcyjne zmienne optycznie.

Metoda weryfikacji

Poruszanie dokumentem

Nadruk zabezpieczający w tle

Umiejscowienie

Na przedniej stronie i na odwrocie

Szczegółowy opis

Pozytywowy i negatywowy druk giloszowy, wydrukowany przy pomocy wielokolorowych farb zabezpieczających, zapewnia ochronę przed podrabianiem przez skanowanie, drukowanie lub kopiowanie.


Nadruk zabezpieczający w tle

Umiejscowienie

W górnej i dolnej części na przedniej stronie

Szczegółowy opis

Napis „Európai Uniós Vezetői” wydrukowany różową czcionką w poziomym pasku w górnej części przedniej strony prawa jazdy; napis

„prawo jazdy” w językach urzędowych UE wydrukowany różową czcionką w tle w dolnej części przedniej strony prawa jazdy.

Metoda weryfikacji

Powiększenie

Nadruk zabezpieczający widoczny w promieniowaniu UV

Umiejscowienie

Na przedniej stronie i na odwrocie

Szczegółowy opis

Niepowtarzalny element graficzny widoczny w promieniowaniu UV; na przedniej stronie i na odwrocie

Metoda weryfikacji

Widok w promieniowaniu UV

Personalizacja dokumentu

Umiejscowienie

Na przedniej stronie i na odwrocie

Szczegółowy opis

Grawerunek laserowy

Wielokrotny obraz laserowy (MLI®)

Umiejscowienie

Na przedniej stronie w prawym dolnym rogu

Szczegółowy opis

Data wydania / kod kraju

Metoda weryfikacji

Poruszanie dokumentem


Kategorie

Kategoria

Okres ważności

A1, A2, A, B1, B, BE

Do 40. roku życia: 10 lat; od 40. do 59. roku życia: 5 lat; od 60. do 69. roku

życia: 3 lata;


powyżej 70. roku życia: 2 lata

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE,

TR (trolejbusy)

Do 60. roku życia: 5 lat; powyżej 60. roku życia: 2 lata


Kategorie krajowe

Kategoria krajowa

Opis kategorii krajowej

K

Ciągniki ogrodnicze, pojazdy ciągnięte przez zwierzęta

T

Ciągniki rolnicze i leśne z dwoma ciężkimi przyczepami, powolne pojazdy z przyczepą, ciągniki ogrodnicze, pojazdy ciągnięte przez zwierzęta

M

Motorowery (w tym mikrosamochody), pojazdy ciągnięte przez zwierzęta, ciągniki ogrodnicze (po ukończeniu 16. roku życia)


Kody

Kody krajowe

Opis

100

Niezdolny do kierowania pojazdami silnikowymi ze względów zdrowotnych

101

Spełnia wymogi kategorii zdrowotnej 1.

102

Spełnia wymogi kategorii zdrowotnej 2.

103

Nie spełnia wymogów kategorii zdrowotnej 2.

104

Nie upoważnia do przewozu grup pasażerów.

105

Nie upoważnia do prowadzenia pojazdów ratowniczych.

110

Obowiązek posiadania w pojeździe zapasowej pary okularów

111

Obowiązek posiadania lusterek wstecznych po obu stronach

130

Upoważnia do kierowania pojazdami, jeżeli spełnione są warunki określone w dodatku do prawa jazdy; określony limit ze względu na zaburzenia narządu ruchu.

131

Upoważnia do prowadzenia jedynie typów pojazdów określonych w dodatku do prawa jazdy.

132

Upoważnia do prowadzenia jedynie przebudowanego pojazdu zgodnie z opisem w dodatku do prawa jazdy.

133

Upoważnia do prowadzenia jedynie pojazdu wyposażonego w dodatkowy sprzęt określony w dodatku do prawa jazdy.

181

Przedłużenie prawa jazdy dla początkującego kierowcy


182

Ograniczona kategoria A

183

Zakaz prowadzenia pojazdów określonej kategorii międzynarodowej

184

Zakaz prowadzenia określonego typu pojazdu

185

Kategoria T - ciągnik rolniczy z lekką przyczepą

186

Upoważnia do prowadzenia pojazdów kategorii K; upoważnia również do kierowania powolnymi pojazdami z przyczepą.

187

Kategoria T - ciągnik rolniczy z przyczepą

270

Prawo jazdy uzyskane na podstawie odrębnych przepisów prawnych, które upoważniają posiadacza do kierowania autobusami węgierskich sił zbrojnych oraz, po ukończeniu 21. roku życia, innymi autobusami.


Kierowcy zawodowi

Wydawany jest certyfikat kompetencji zawodowych

NIE

Na prawie jazdy wskazany jest kod 95

NIE