Wielka Brytania

( 07/02/2014)


prawo-jazdy-wielka-brytania


Cechy dokumentu

Wymiary

86 x 54 mm

Format

ID-1

Materiał

Poliwęglan

Kolor

Różowy

Cechy szczególne

Istnieją dwie wersje: jedna wyłącznie w języku angielskim, a druga dwujęzyczna (angielsko-walijska).


Zabezpieczenia

Element holograficzny

Umiejscowienie

Przednia strona prawa jazdy

Szczegółowy opis

Zabezpieczenie przedstawia kierownicę, drogę i prędkościomierz, którego wskazówka się porusza, kiedy kartę przytrzyma się za krótsze boki i przechyla do przodu i do tyłu.

Metoda weryfikacji

Przechylanie prawa jazdy pod różnymi kątami

Wypukłe znaki

Umiejscowienie

Na przedniej stronie prawa jazdy

Szczegółowy opis

Nazwisko, kategorie uprawnień i data w lewym dolnym rogu zdjęcia zawierają wypukłe znaki.

Metoda weryfikacji

Znaki można wyczuć, przesuwając palcem po karcie. Można je zobaczyć, przechylając kartę pod różnymi kątami.

Farba zmienna optycznie (OVI)

Umiejscowienie

Na przedniej stronie karty po prawej

Szczegółowy opis

Obraz, który przedstawia koło pojazdu, jest drukowany farbą zmieniającą kolor. W efekcie po przechyleniu karty barwa zmienia się z zielonej w złotą.

Metoda weryfikacji

Zmiana koloru jest wyraźnie widoczna podczas przechylania karty.


Wypukły wzór na powierzchni

Umiejscowienie

Na przedniej stronie prawa jazdy

Szczegółowy opis

Wypukły wzór wyczuwalny w dotyku i umieszczony poziomo tekst pośrodku karty i na fladze UE.

Metoda weryfikacji

Wzór można wyczuć, przesuwając palcem po karcie. Można go zobaczyć, przechylając kartę pod różnymi kątami.

Zmieniające się obrazy

Umiejscowienie

Na odwrocie karty - w lewym dolnym rogu

Szczegółowy opis

W owalnym okienku pojawiają się na zmianę dwa różne obrazy w zależności od kąta patrzenia. Wizerunek posiadacza prawa jazdy zmienia się w miesiąc i rok wygaśnięcia prawa jazdy.

Metoda weryfikacji

Przechylanie prawa jazdy pod różnymi kątami

Wypukły wzór na powierzchni

Umiejscowienie

Na odwrocie prawa jazdy

Szczegółowy opis

Wypukły wzór wyczuwalny w dotyku umieszczony poziomo pośrodku karty

Metoda weryfikacji

Wzór można wyczuć, przesuwając palcem po karcie. Można go zobaczyć, przechylając kartę pod różnymi kątami.

Niepowtarzalny numer

Umiejscowienie

Na odwrocie prawa jazdy w prawym dolnym rogu

Szczegółowy opis

Numer składa się z 10 znaków alfanumerycznych. Każda karta ma własny, niepowtarzalny numer.

Metoda weryfikacji

Wyraźnie widoczne

Wypukłe znaki

Umiejscowienie

Na odwrocie prawa jazdy

Szczegółowy opis

Numer każdego pola jest wypukły. Znaki można wyczuć, przesuwając palcem po karcie. Można je zobaczyć, przechylając kartę pod różnymi kątami.

Metoda weryfikacji

Znaki można wyczuć, przesuwając palcem po karcie. Można je zobaczyć, przechylając kartę pod różnymi kątami.


Kategorie

Kategoria

Okres ważności

A1, A, AM, B1, B, BE

Do 70. roku życia;


powyżej 70. roku życia: 3 lata (* zob. uwaga 2)

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

Do 45. roku życia;


od 45. do 65. roku życia: 5 lat;


powyżej 65. roku życia: 1 rok


Kategorie krajowe

Kategoria krajowa

Opis kategorii krajowej

A

Motorowery (z koszem lub bez kosza), ale z wyłączeniem wszelkich pojazdów objętych kategorią K lub P

A1

Motocykle - Motocykle o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, o mocy nieprzekraczającej 11 kW i o stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Motocykle trójkołowe o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

A2

Motocykle o mocy nieprzekraczającej 35 kW i o stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym motocykl taki nie może powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla.

AM

Mopedy - pojazdy dwu- lub trójkołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej ponad 25 km/h, ale nie więcej niż 45 km/h. Lekkie pojazdy czterokołowe, których masa własna nie przekracza 350 kg, nie wliczając w to masy baterii w przypadku pojazdów elektrycznych, których maksymalna prędkość konstrukcyjna wynosi ponad 25 km/h, ale nie przekracza 45 km/h.

B1

Motocykle trójkołowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 500 kg oraz o pojemności silnika większej niż 50 cm³, ale z wyłączeniem wszelkich pojazdów objętych kategorią K, L lub P


B

Pojazdy silnikowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5

t i z nie więcej niż 8 miejscami siedzącymi, wyłączając siedzenie kierowcy, nieobjęte żadną inną kategorią, w tym tego rodzaju pojazdy ciągnące przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg

C1

Podkategoria kategorii C, obejmująca pojazdy silnikowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 7,5 t, w tym wszelkie tego typu pojazdy ciągnące przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg

C

Pojazdy silnikowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyłączeniem pojazdów należących do kategorii D, F, G i H, w tym wszelkie tego typu pojazdy ciągnące przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg

D1

Podkategoria kategorii D, obejmująca pojazdy silnikowe z więcej niż ośmioma, ale nie więcej niż 16 miejscami siedzącymi, wyłączając siedzenie kierowcy, w tym wszelkie tego typu pojazdy ciągnące przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg

D

Pojazdy silnikowe skonstruowane do celów przewozu pasażerów lub dostosowane do takich celów, z więcej niż ośmioma miejscami siedzącymi, wyłączając siedzenie kierowcy, w tym wszelkie tego typu pojazdy ciągnące przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg

BE

Zespoły pojazdów złożone z pojazdu silnikowego i przyczepy, w przypadku gdy pojazd ciągnący należy do kategorii B, ale zespół pojazdów nie jest objęty tą kategorią.

C1E

Podkategoria kategorii C + E, obejmująca zespoły złożone z pojazdu silnikowego i przyczepy, w przypadku gdy:

a) pojazd ciągnący należy do kategorii C1; b) dopuszczalna masa całkowita przyczepy przekracza 750 kg, ale masa nieobciążonego pojazdu ciągnącego nie przekracza 750 kg oraz c) dopuszczalna masa całkowita w ten sposób utworzonego zespołu pojazdów nie przekracza 12 t.

CE

Zespoły pojazdów złożone z pojazdu silnikowego i przyczepy, w przypadku gdy pojazd ciągnący należy do kategorii C, ale zespół pojazdów nie jest objęty tą kategorią.


D1E

Podkategoria kategorii D + E, obejmująca zespoły złożone z pojazdu

silnikowego i przyczepy, w przypadku gdy:


a) pojazd ciągnący należy do podkategorii D1; b) dopuszczalna masa całkowita przyczepy przekracza 750 kg, ale masa nieobciążonego pojazdu ciągnącego nie przekracza 750 kg; c) dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 12 t oraz d) przyczepa nie jest używana do przewozu pasażerów.

DE

Zespoły pojazdów złożone z pojazdu silnikowego i przyczepy, w przypadku gdy pojazd ciągnący należy do kategorii D, ale zespół pojazdów nie jest objęty tą kategorią.

F

Ciągniki rolnicze i leśne, w tym wszelkie tego rodzaju pojazdy ciągnące przyczepę, ale z wyłączeniem wszelkich pojazdów silnikowych objętych kategorią H

G

Walce drogowe

H

Pojazdy gąsienicowe

K

Kosiarki, które nie są objęte kategorią A, oraz pojazdy obsługiwane przez osobę poruszającą się pieszo

L

Pojazdy silnikowe o napędzie elektrycznym

N

Pojazdy używane na drogach publicznych na krótkich odcinkach

P

Mopedy


Kody

Kody krajowe

Opis

101

Nie na wynajem i nie za wynagrodzeniem

102

Wyłącznie przyczepy z dyszlem

103

Pod warunkiem posiadania świadectwa ukończenia szkolenia

107

Nie więcej niż 8 250 kg

108

Pod warunkiem spełniania wymogów dotyczących minimalnego wieku

110

Ograniczone do pojazdów inwalidzkich


113

Ograniczone do pojazdów z 16 miejscami siedzącymi z wyjątkiem

pojazdów z automatyczną skrzynią biegów

115

Dawca narządów

118

Data początkowa dotyczy najwcześniejszego uprawnienia

119

Limit masy nie ma zastosowania


Kierowcy zawodowi

Wydawany jest certyfikat kompetencji zawodowych

TAK

Na prawie jazdy wskazany jest kod 95

NIE


Informacje dodatkowe

Wymagana jest wymiana zdjęcia co 10 lat do wieku lat 70.